Çarşamba, Aralık 1, 2021
Ana Sayfa TEKNİK Hat Bakım ve Revizyon Nedir?

Hat Bakım ve Revizyon Nedir?

Hat Bakım

Hat bakım uçak teknisyeni; Uçakların sefer aralarındaki rutin kontrollerini yapan ve buldukları bulguları ilgili bakım kitabı prosedürlerine göre düzeltici işlemler yapmaya çalışan, uçağın havada ve yerde gerçekleştirdiği arızalara; arıza teşhis kitabı prosedürlerine, tecrübelerini ve yeteneklerini konuşturarak işlem uygulayan değerli insanlardır. Bakım kitaplarının izin vermediği, limit dışı olan durumlarda veya tecrübeleri ve bilgilerine dayanarak aynı problemin havada tekrarlamasını düşündüğünde uçağı servis etmeme yani bir sonraki sefer için uçmamasına karar veren onaylayıcı uçak bakım personelidir. Gerektiğinde; belirlenen uçak teknisyenlerimiz, dünyada veya ülkemizde herhangi bir havalimanında arızadan dolayı kalan uçakları kurtarmaya giden, uçağı emniyetli bir şekilde sefere verebilen çalışanlardır.

Hat Bakım Mekanik Teknisyeni Kategori A Lisansı

Alt kategori A1: Türbin motorlu uçak lisansı

Alt kategori A2: Piston motorlu uçak lisansı

Alt kategori A3: Türbin motorlu helikopter lisansı

Alt kategori A4: Piston motorlu helikopter lisansı

Hat Bakım Teknisyeni olmak için alınması gereken modüller :

A1 Lisansı( Türbin motorlu uçaklar)

1 Matematik

2 Fizik

3 Temel Elektrik

5 Dijital Teknikleri / Elektronik Alet Sistemleri

6 Malzeme ve Donanım

7 Bakım Uygulamaları

8 Temel Aerodinamik

9 İnsan Faktörleri

10 Havacılık Kanunları

11.a Uçak Aerodinamiği, Yapıları ve Sistemleri(Türbin Motorlu)

15 Gaz Türbinli Motor

17 Pervane

C:\Users\Polat\Desktop\hatbakim_636571537506112736.jpg

Revizyon Bakım :

Üretici firmanın izin olmadan yapılamayan fabrika seviyesi bakımdır. Belirli bir uçuş süresini tamamlamış olan bir uçağın, bir ana bakım ünitesinde sökülerek, gerekli bakımın yapılması veya değiştirilmesi, varsa kimi tadilatların uygulanması, sonuç olarak uçağın sıfırlanarak yeniden monte edilmesi, gerekli tüm yer testlerinin ve deneme uçuşlarının yapılması, boyanması ve yeniden sertifiye edilmesi işlemlerinin tümüdür. Komple revizyon dan çıkan bir uçak model ve tip açısından eski, yapısal durum ve performans karakteristikleri açısından yeni bir uçak sayılır. Revizyon bakım-onarım faaliyetlerinin en kapsamlısı ve en zorudur. Uygulayıcıya yüksek yatırım maliyeti yükler. Bunun yanı sıra geniş bilgi birikimi ve deneyim isteyen bir işlemdir.

Bakım Mevzuatlarının Zaman İçinde Değişimi

Bakım mevzuatlarının zaman içinde değiştirilmesinin en önemli nedenleri arasında; uçuş faaliyetlerinde emniyeti arttırmak ve maliyet etkin bakım programlarının geliştirilmesi bulunmaktadır. Bakım mevzuatlarında emniyetli kullanım ömrü, emniyet etkin arıza oluşumu, hasar toleransı şeklinde üç ayrı kavram bulunmaktadır. Bu kavramlar zaman içinde gelişmişlerdir.

Emniyetli kullanım ömrü (Safe-Life): Zaman sınırlı kullanım ömrü belirlenmekte ve bu zaman sınırı dolduğunda parça mutlaka yenisi ile değiştirilmektedir. Örnek iniş takımları verilebilir.Emniyet etkin arıza oluşumu (Fail-Safe): Sistemlerin, herhangi bir arızanın kötü sonuçlar doğuracak başka bir arızayı meydana getirmesini engelleyecek biçimde dizayn edilmesidir. Arıza meydana geldiğinde arızanın meydana geldiği kısma binen yükler komşu sistemler ve parçalar tarafından karşılanır.

Hasar Toleransı (Damage Tolerance): Yapısal elemanlarda oluşacak hasarların ortaya çıkarılıncaya kadar geçen süre içinde, ilgili yapısal elemanın oluşacak ek yükleri kaldırabileceği şekilde dizayn edilmesidir.

C:\Users\Polat\Desktop\2017-10-10-07-25-57.87054.jpg

DİĞER HABERLER