Çarşamba, Aralık 1, 2021
Ana Sayfa TEKNİK Uçaklarda Kanat Yapısı

Uçaklarda Kanat Yapısı

Hava araçları ulusal ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında önemli rolü ortaya çıkmaktadır. Günümüz dünyasında hava araçlarının gelişmesiyle daha çok aktif rol almıştır. Kuş bilimi ve kuş kanatlarının incelenmesi, hava araçlarının geçmişten günümüze gelişimindeki en önemli faktörlerden biridir. Hava aracının belirli bir irtifada kalabilmesi, taşıma kuvvetini oluşturan ve ağırlığı dengeleyen ana eleman parçasına kanat adı verilir.  Üretilecek olan uçağın boyutu ve ağırlığına göre kanat profilinde değişiklikler görülmektedir. Kanat profilinde ki bu farklılıklar taşıma kuvvetine doğrudan etki etmektedir.

Kanat Profili

Kanadın boylamsal yönde kesilmesi halinde meydana gelen damla şekline Kanat Profili (airfoil) denir.

Hücum kenarı: Karşıdan gelen havanın kanat üzerinde temas ettiği kenar.

Firar Kenarı; Karşıdan gelen havanın kanat üzerinde ayrıldığı kenardır. Hava araçlarındaki tüm firar kenarlar sivridir. Firar kenarındaki bu şekil taşıma kuvvetinin oluşması ve kalitesi açısından önem arz eder.

Veter Çizgisi: Hücum ve firar kenarlarını birleştiren çizgiye verilen addır.

Veter Uzunluğu: Hücum ve firar kenarları arasında kalan uzaklığa veter uzunluğu adı verilir.

Kamburluk: Kanat profilinin veter çizgisi boyunca üst ve alt yüzeyleri arasında ki noktaları birleştiren çizgiye kamburluk denir. Kanat profilindeki kamburluk taşıma kuvvetinde önemli etkenlerden biri olmasına rağmen kalınlık taşıma kuvvetinin kalitesiyle ilgilidir

Kalınlık: Hücum kenarındaki kalınlık sıfır değerinden başlayarak firar kenarına kadar büyür ve tekrar sıfır değerde sona erer.

Hücum Açısı: Karşıdan gelen hava akışının uçak uçuş doğrultusu ve veter çizgisiyle yaptığı açıya hücum Açısı denilir. Hücum açısındaki değişiklik taşıma kuvvetine etki eder.

Kanat, taşıma kuvvetini nasıl oluşturur?

Akışkanlar dinamiğinin Bernoulli ilkesi kanadın taşıma kuvvetini nasıl meydana getirdiğini açıklıyor.

Hava, kanadın üst bombeli yüzeyinden geçerken hızı artar. Hız artışı kanadın üst yüzeyinde basıncın düşmesine neden olur. Kanadın altında daha yavaş hava hızı ve yüksek hava basıncı yaratırr. Kanadın üst yüzeyindeki hava basıncı ile alt yüzeyindeki hava basıncı arasındaki fark taşıma kuvvetini meydana getirir.

Ancak kanatta meydana gelen bu olay taşıma kuvvetinin ana faktörü olmasına rağmen taşıma kuvvetini etkileyen başka faktörlerde vardır.

Kanadın Yardımcı fonksiyonları

1- Ana iniş takımlarını taşır.

2- Motorların tamamını veya bir kısmını taşır.

3- Kanatta bulunan tanklar sayesinde Yakıt depolar.

4- Savaş uçaklarının kanat uçlarında veya kanat altlarında füze veya bomba gibi silahlar taşır.

5- Kanat üzerindeki spoiler aracılığıyla fren görevi görür. Slat ve flap açılması kanadın yüzey alanını genişletir ve kamburluğu büyütür. İnişlerde taşıma kuvvetini artırır ve hızını azaltır. Kalkışlarda ise daha kısa mesafede havalanmasına yardımcı olur.

DİĞER HABERLER